Technische beschrijving

01 Peil van de Garageboxen
Het peil – P – (ten opzichte van N.A.P.) wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Enschede.

02 Grondwerk
Ten behoeve van de fundering, de bestrating, hemelwaterafvoer en de kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht. Er wordt geen kruipruimte ontgraven onder de garageboxen.

03 Kabels en leidingen
De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC- buis en middels grondkoffers onder de garageboxen in de bodem geinfiltreerd. In de bestratingen zullen tevens straatkolken worden opgenomen; e.e.a. conform de eisen van de gemeente.

04 Bestrating en hekwerk
De bestrating van het terrein zal worden uitgevoerd in betonklinkers; afwatering middels straatkolken. Het terrein wordt afgesloten d.m.v. hekwerken. De toegang en de uitgang worden door middel van een elektrische schuifpoort –doorgang 4m- afgesloten middels mobiele bediening. Tevens is er een looppoort aanwezig voorzien van panieksluiting.

05 Fundering
De garageboxen zijn gefundeerd op gewapend betonnen palen – en balken. De heidiepte en de afmetingen van de palen worden door de constructeur en dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

06 Wanden, vloer en dak
Vloer, wanden en plafond worden met behulp van een mal gefabriceerd en naadloos gestort in gewapend beton van sterkteklasse C45/55 conform NEN-EN 13978-1. De wanddikte is minimaal 8 cm en de dakdikte bedraagt minimaal 10 cm. Dak in kuipuitvoering met afschot naar achterzijde. De wanden zijn verstevigd langs de randen met vloer en plafond. De vloerdikte 12 cm is van massief beton, handmatig afgestreken, vrijdragend en loopt licht af richting de deuropening (units type 1). De vloeren van de overige units worden fabrieksmatig geheel glad uitgevoerd met een profilering aan de voorzijde. Voor de vloer geldt een maximale toegestane belasting van voertuigen tot 2,5 ton totale massa. Puntbelasting mag zonder lastverdeling niet hoger zijn dan 3,50 kN/m2 (350kg/m2).

07 Dakbedekking
Het dak heeft een helling van ca. 1% richting achterzijde en is rondom voorzien van een betonnen dakopstand. Het gehele dakoppervlak wordt gegrondeerd en afgedicht met een glasvezelversterkte, gelaste bitumenbaan met leislag. De afdichting is UV-bestendig. Dakbelasting bedraagt 2,50 KN /m2.

08 Buitenafwerking
Buitenwanden afwerking bestaat uit een taaie tussenlaag, een flexibele glasvliesmat en regenafstotend, met vezel versterkt acryl spuitpleister, korrel 2.0 kleur grijs. De dakrand wordt in een kleur antraciet uitgevoerd. Tussen de garageboxen worden de verticale voegen afgedekt met een kunststoffen sierstrip.

09 Ventilatievoorzieningen
In het dak bevinden zich kunststoffen ventilatievoorzieningen afgewerkt met een kapje tegen het inregenen. Aan de onderzijde van de sectionaaldeur is een ventilerende strip aanwezig.

10 Sectionaal deuren
De garageboxen zijn voorzien van een 40 mm geïsoleerde Hormann sectionaaldeur kleur wit Ral 9016 voorzien van een profielcilinderslot (2 sleutels worden standaard meegeleverd). De deur voldoet aan de veiligheidsnorm EN 13241-1 en bij combinatie sectionaaldeur en loopdeur (optioneel) zijn de sloten optioneel gelijksluitend. Uitbreiding: automatische deuraandrijving (optioneel) met afstandbediening voor meer comfort. Het benodigde elektrapunt t.b.v. de motor is standaard al aanwezig.

11 Hemelwaterafvoeren
De hemelwaterafvoeren van de daken zijn uitgevoerd in rond 70 mm PVC, in standaard grijze kleur, gemonteerd vertikaal tegen de achterwand aan de binnenzijde van de garagebox, welke afwatert naar de onder de box gelegen infiltratiesysteem. Dakafvoer is voorzien van een bladrooster.

12 Wand en plafondafwerking
De binnenwanden en het plafond zijn afgewerkt in een lichte kleur, veegvaste verflaag m et zwarte spikkels. Na het ontkisten kunnen lichte onevenheden en/of haar-krimpscheurtjes voorkomen. De garageboxen worden ter bescherming van uw portier standaard geleverd met portierstrips voor de lange zijwanden.

13 Elektrische installatie
Alle units zijn voorzien van een 16A aansluiting met de kWh tussenmeter en de beveiligingsautomaat (B karakteristiek) in de centrale meterruimte. Nabij de deur een enkel wandcontactdoos, 2 polige schakelaar en een lichtschakelaar, 1stuks TL armatuur aan het plafond. In de achterwand aan de linkerzijde een dubbel wandcontactdoos. In het plafond is standaard een enkel contactdoos opgenomen voor de optionele motorbediening van de sectionaaldeur. Ook kan er optioneel krachtstroom 380V geleverd worden.

14 Verlichting
Het terrein wordt voldoende verlicht middels LED armaturen met een slagvaste, vlamdovende kap e.e.a. conform verlichtingsplan. De buitenverlichting wordt geschakeld middels een schemerschakelaar.

15 Alarminstallatie
Elke unit kan optioneel voorzien worden van een alarminstallatie tegen sabotage, brand en inbraak.

16 Beveiliging
Op verschillende punten zijn camera’s aan de units aangebracht met een gehele dekking van het terrein. Ook aan de buitengevels zullen er camera’s opgehangen worden. Het terrein wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week opgenomen en de beelden worden opgeslagen. De beelden kunnen via het internet worden geraadpleegd.

17 Voorzieningen / Technische ruimten
Op het binnenterrein is een gecertificeerde buitenkast aanwezig waarin de hoofdaansluiting en de onderverdeling voor de units en de algemene voorzieningen worden aangebracht.

Op het complex zal een huisnummerbesluit worden aangevraagd, opdat men zich in de units kan vestigen. Nabij de inrit zullen vochtbestendige brievenbussen worden aangebracht voorzien van een aluminium klep met de huisnummers erop gegraveerd en naamplaathouder; de units zullen overeenkomstig worden voorzien van huisnummerbordjes.

18 Brandpreventie
De units hebben een brandwerendheid van 60 minuten en kunnen optioneel worden voorzien van een hittemelder.
Op het terrein zijn brandpreventie middelen aanwezig e.e.a. conform de eisen van de Brandweer.

N.B. Deze informatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken t.o.v. architectonische, technische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen of wensen van overheden en/of nutsbedrijven.